Juridisk varsel

Eieren av dette nettsted Stimorol.no (”Nettstedet”) er Perfetti Van Melle Europe GmbH, et selskap som tilhører PERFETTI VAN MELLE GROUP ("PVM GROUP"), med følgende identifikasjonsdata:
Registrert kontor: Hardstrasse 201, CH-8005 Zürich, Sveits

MVA-nummer: CHE-237.902.010

Telefon: +41 43 547 20 84

Registreringsoplysninger: CH-020-4080951-4

TILGANG TIL NETTSTEDET

Denne juridiske merknaden regulerer brukerens ("Brukeren") tilgang til og bruk av Nettstedet med det formål å gi Brukeren informasjon om PVM GROUP, PVM, dets produkter, aktiviteter og kampanjer. Ved å besøke og bruke Nettstedet godtar Brukeren vilkårene i denne juridiske merknaden og Nettstedets Personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler. Brukeren er forpliktet til å lese nøye gjennom Nettstedets juridiske merknader, Personvernerklæring og retningslinjer for informasjonskapsler, da disse til enhver tid kan tilpasses og/eller endres. Hvis Brukeren ikke godtar vilkårene i den juridiske merknaden, kan brukeren ikke bruke Nettstedet eller dets innhold.
BRUK OG FUNKSJON AV NETTSTEDET

Brukeren forplikter seg til å bruke Nettstedet og informasjonen som finnes der med omhu, og Brukeren er underlagt reglene og denne juridiske merknaden og alle andre nødvendige vilkår som PVM kan fastsette for dette formålet på Nettstedet. Brukeren må heller ikke begå lovbrudd med det formål å skade, misbruke og/eller overbelaste nettstedet eller på noen måte hindre normal bruk og funksjonalitet. Brukeren informeres om at hvis den juridiske merknaden, Personvernerklæringen eller retningslinjene for informasjonskapsler ikke overholdes, eller hvis andre relevante vilkår eller betingelser som er angitt på Nettstedet ikke overholdes, forbeholder PVM seg retten til å begrense, suspendere og/eller avslutte Brukerens tilgang til Nettstedet og til å bruke alle tekniske tiltak som er nødvendige for å gjøre dette. PVM bestreber seg på å sørge for at Nettstedet fungerer som det skal, at feil unngås eller rettes raskt, og at innholdet på Nettstedet oppdateres regelmessig. PVM garanterer imidlertid ikke tilgjengeligheten eller kontinuiteten i tilgangen til Nettstedet, og kan ikke utelukke feil i forbindelse med innholdet eller garantere at det vil bli oppdatert i samsvar med dette.
ANSVARSFULLHET
Tilgang til Nettstedet og bruk av all informasjon eller mekanisme som finnes på det, skjer på Brukerens eget ansvar. PVM er ikke ansvarlig for skader og/eller tap som kan oppstå direkte eller indirekte som følge av tilgang til eller bruk av informasjonen på Nettstedet, og spesielt ikke for informasjon som er relatert til tredjeparter som ikke er PVM, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon som er produsert av operativsystemer eller forårsaket av virus og/eller systemangrep. PVM er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader som Brukeren pådrar seg på grunn av utilstrekkelig bruk av Nettstedet, tjeneste- eller dekningsproblemer, avbrudd, manglende eller mangelfull tilkobling og/eller internettforbindelse.

PVM er heller ikke ansvarlig for eventuelle skader og/eller tap på Brukerens programvare og/eller maskinvare som følge av tilgang til og bruk av Nettstedet. Brukeren er ansvarlig for enhver skade eller tap av enhver art som PVM til enhver tid måtte lide som følge av brudd på noen av forpliktelsene som Brukeren er underlagt i henhold til denne juridiske merknaden, samt alle andre vilkår som er angitt på Nettstedet og/eller gjeldende lov.

RETNINGSLINJER FOR LENKER
a) Lenker til Nettstedet

Alle tredjeparter som har til hensikt å inkludere en lenke til Nettstedet ("Lenkende Nettsted") fra et nettsted, må innhente skriftlig forhåndssamtykke fra PVM, overholde gjeldende lover og skal ikke under noen omstendigheter kunne lagre eget eller tredjeparts innhold som: (i) er ulovlig, skadelig, voldelig, rasistisk, diskriminerende, nedverdigende, av seksuell karakter osv. og/eller (ii) er upassende eller uegnet i forhold til PVMs aktiviteter. Lenkingen innebærer på ingen måte at PVM støtter, fremmer, garanterer, overvåker og/eller anbefaler innholdet og/eller tjenestene på det lenkende nettstedet, eller er ansvarlig for innholdet der. Hvis noen av de ovennevnte vilkårene ikke overholdes, vil PVM umiddelbart trekke tilbake samtykket som er gitt til det Lenkende Nettstedet, som vil være forpliktet til å slette lenken.
b) Lenker til andre nettsteder

På Nettstedet kan det finnes andre lenker som gir Brukeren tilgang til andre nettsteder ("Lenkede Nettsteder") .Eksistensen av Lenkede Nettsteder innebærer ikke på noen måte at PVM anbefaler, promoterer, identifiserer og/eller støtter uttalelsene, innholdet og/eller tjenestene som tilbys via de Lenkede Nettstedene. PVM er derfor ikke ansvarlig for innholdet og andre forhold på de Lenkede Nettstedene, og Brukeren er derfor den eneste personen som er ansvarlig for å kontrollere og akseptere dem etter å ha åpnet og brukt dem.

INTELLEKTUELLE EIENDOMSRETTIGHETER

Alleintellektuelle eiendomsrettigheter knyttet til design, databaser, underliggende dataprogrammer (inkludert kildekoder) og de ulike elementene som Nettstedet består av (tekster, grafikk, fotografier, videoer, lydopptak, fargekombinasjoner osv.) ("Innhold"), samt struktur, utvalg og rekkefølge av disse, eies av PVM, PVM GROUP eller deres lisensgivere. Alle logoer som er inkludert på Nettstedet (for eksempel, men ikke begrenset til, varemerker og/eller design) tilhører PVM, PVM GROUP eller deres lisensgivere. Bruken av Nettstedet innebærer ikke at det gis noen rettigheter i forbindelse med Nettstedet eller dets innhold. Det er strengt forbudt for Brukeren å reprodusere, transformere, distribuere, offentlig kommunisere, gjøre tilgjengelig, trekke ut og/eller foreta enhver annen form for uautorisert spredning eller bruk av Nettstedet, dets innhold og/eller PVMs logoer. Uautorisert bruk av Innholdet, Nettstedet og/eller PVMs logoer, samt enhver skade på PVMs og/eller PVM-GRUPPENs intellektuelle eiendomsrettigheter, kan føre til utøvelse av tilsvarende rettslige skritt og erstatningsansvar som kan oppstå som følge av dette.

UGYLDIGHETSKLAUSUL
Dersom noen av bestemmelsene i denne juridiske merknaden erklæres helt eller delvis ugyldig, vil slik ugyldighet eller opphevelse bare påvirke denne bestemmelsen eller en del av den, mens alt annet vil forbli i kraft, og bare denne bestemmelsen eller en del av den skal tas i betraktning. For dette formålet vil bare den ugyldige bestemmelsen i denne juridiske merknaden være ugyldig, og ingen annen del eller bestemmelse i denne juridiske merknaden vil være ugyldig, ugyldig, skadet eller påvirket på grunn av ugyldigheten eller kanselleringen, bortsett fra i tilfelle det blir viktig å påvirke denne juridiske merknaden som en helhet.