Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Dette nettstedet drives av Perfetti Van Melle B.V. (heretter kalt “PVM”).

PVM tar personvernet ditt på alvor.

Denne personvernerklæringen forklarer hvilke personopplysninger som samles inn av PVM som behandlingsansvarlig, samt hvorfor opplysningene samles inn.

DEN BEHANDLINGSANSVARLIGES KONTAKTOPPLYSNINGER

PVMs kontaktopplysninger er tilgjengelige nedenfor:

Perfetti Van Melle Benelux B.V.

Zoete Inval 20 - 4815 HK Breda

+31 76 527 5000

NL001875607B01

20045885

E-mail DPO: pvmdpo@perfettivanmelle.com

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES

Personopplysninger” er enhver informasjon som kan brukes til å direkte eller indirekte identifisere deg.

PVM kan behandle forskjellige kategorier av personopplysninger avhengig av tjenestene som leveres på nettstedet, deriblant navn, adresse, alder, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse, informasjonskapsler med mer.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN OG RETTSLIG GRUNNLAG

PVM kan behandle personopplysningene dine til ulike formål, deriblant:

 • for å svare på spørsmålene og klagene dine
 • for å administrere deltakelsen din i en konkurranse/kampanje
 • for å administrere kontoen din
 • for å administrere abonnement på nyhetsbrevet
 • for å administrere rekrutteringssøknaden din
 • for å forbedre produktene våre
 • for å sørge for a nettstedet fungerer slik det skal.
 • Avhengig av formålene, vil PVM behandle personopplysningene dine basert på:

samtykket ditt, som gis eksplisitt etter foregående varsel

avtalefestet forhold: opprettet for å levere noe du eksplisitt har forespurt

rettslig forpliktelse: for å overholde spesifikke lover/forskrifter

PVMs forretningsmessige legitime interesse.

BESKYTTELSE AV BARN

PVM jobber for å beskytte barns personvern.

På nettstedet kan du finne deler som bare er tilgjengelige hvis du oppfyller aldersgrensen som er oppført i denne delen.

Når behandling av personopplysninger er basert på samtykke, vil en slik behandling bare være lovlig hvis du oppfyller alderskravet for å gi dette. Vær oppmerksom på at det relevante samtykket må gis eller autoriseres av vedkommende som har foreldreansvar for deg.

Hvis du er mindreårig, bør du se gjennom vilkårene i denne personvernerklæringen sammen med vedkommende som har foreldreansvar for deg for å sørge for at dere begge forstår dem. Vi kan utføre aldersbekreftelser selv om vi ikke er ansvarlige for å fastslå våre brukeres alder.

OPPBEVARINGSPERIODE

Oppbevaringsperioden for personopplysninger er avhengig av behandlingens formål.

PVM sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for å oppnå formålet, med unntak av tilfeller der PVM må oppbevare personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser. I slike tilfeller finner du de spesifikke kriteriene for oppbevaring i det dedikerte informasjonsvarselet.

MOTTAKERE

Personopplysningene dine kan utleveres til eller behandles av personer som er autorisert av PVM eller av tredjeparter som kan ha tilgang til og behandle dem på vegne av PVM.

I alle disse tilfellene vil behandlingen av personopplysninger kun utføres i samsvar med formålet med behandlingen.

Personopplysninger som behandles av PVM kan overføres eller kommuniseres til andre selskaper i PVM-gruppen og tredjeparter som direkte støtter PVMs aktiviteter og nettstedsutvikling.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Merk at personopplysningene dine, eller deler derav, kan overføres til tredjeland der de ovennevnte mottakerne befinner seg.

Hvis dette er nødvendig, vil overføringen skje i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og -forskrifter.

DEN REGISTRERTES RETTIGHETER

Du har følgende rettigheter:

 • til å motta bekreftelse fra PVM om hvorvidt personopplysningene dine behandles eller ikke.
 • til å be PVM om å rette, supplere eller oppdater personopplysningene dine
 • til å be PVM slette personopplysningene dine uten ugrunnet opphold
 • til å be PVM om å delvis eller fullstendig begrense behandlingen av personopplysningene dine
 • til å motta personopplysningene dine i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, eller til å be PVM overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig
 • til å stanse eller forhindre at PVM behandler personopplysningene dine
 • til å til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt
 • til å klage til en personvernmyndighet

Hvis du ikke er statsborger i EU, kan du ha andre rettigheter i tillegg til rettighetene som beskriver over.

Du kan utøve disse rettighetene ved å sende skriftlig kommunikasjon til PVMs adresseeller ved å sende en e-post til pvmdpo@perfettivanmelle.com adressert til personvernkontoret.

PVM forbeholder seg retten til å til enhver tid bekrefte at de oppgitte personopplysningene stemmer.

INFORMASJONSKAPSLER

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler og andre identifikatorer i henhold til informasjon du finner i retningslinjene for informasjonskapsler.

OPPDATERING AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

PVM kontrollerer sin egen personvern- og sikkerhetserklæring regelmessig og, om nødvendig, vurderer den i henhold til endringer i loven, organisasjonen eller som følge av teknologiske fremskritt. Merk at du alltid leser den nyeste, oppdaterte versjonen.